Thank you!

Was added to your cart

Handelsbetingelser 

Scroll down for terms and conditions in english 

Generel information

HARRESØ kan ikke garantere at alle varer og størrelser er på lager. Vi kontakter dig via. e-mail eller telefon hvis der skulle opstå problemer med din ordre. Sørg derfor for at indtaste en gyldig e-mail samt gyldigt telefonnummer, når du bestiller. Vi forbeholder os retten til at annullere din ordre i tilfælde af uregelmæssigheder eller manglende lager.

Betaling

HARRESØ modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express, Discover, Diners Club, JCB, Mobilepay og PayPal. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen(e) afsendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.
Vær opmærksom på, at alle køb opkræves i DKK til gældende valutakurs.
Hvis du har bopæl uden for EU vil momsen blive fratrukket når du vælger din bopæl i check ud flowet.

HARRESØ bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering

Danmark:
I Danmark leverer vi med GLS.
Leveringstiden vil være ca. 1-3 arbejdsdage. 

Europa:
I Europa leverer vi med DHL.
Leveringstiden vil være ca. 1-5 arbejdsdage. 

Resten af verden:
resten af verden leverer vi med DHL.
Leveringstiden vil være ca. 2-7 arbejdsdage. 

HARRESØ kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragtselskabet. 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert brug eller slitage af produktet.

Ved reklamationer rettes henvendelse til HARRESØ eller på E-mail adresse info@harresoe.com. Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.
Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på info@harresoe.com. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Returlabel:

Du kan købe din returlabel her.

Returneringsadresse:

HARRESØ
Helligkorsgade 15
6000 Kolding
Danmark

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@harresoe.com


Terms & conditions

General information

HARRESØ can not guarantee that all items and sizes are in stock. If any problems occur with your order we will contact you by e-mail or by phone. Please be sure that your e-mail and phonenumber is correct when you order a product. We reserve the right to cancel your order in case of irregularities or missing stock.

Payment

HARRESØ accepts payments with Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express, Discover, Diners Club, JCB, Mobilepay and PayPal. When the purchased item(s) leaves the store, the amount will be deducted from your account.

All prices are in DKK including a VAT of 25%.
Please notice that all purchases are charged in DKK at current exchange rate.
If you are a non EU customer you are not subject to danish VAT. The VAT will be deducted the price, when you choose country, duing checkout.

HARRESØ uses an authorized payment server that encrypts all your card information with the SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that it's not possible to read your information.

Shipping

Denmark:
In Denmark we ship with GLS. 
Delivery will take place in approx. 1-3 business days.

Europe:
In Europe we ship with DHL.
Delivery will take place in approx. 1-5 business days.

Rest of world:
To rest of the world we ship with DHL.
Delivery will take place in approx. 2-7 business days.

HARRESØ can not be held responsible for delays caused by freight company.

Warranty

By law, all items are covered by the Sale of Goods Act §83 part. 1, rules about 24 months of warranty.
That means that you within 24 months of the purchase have the right to make a complain about faults or defects. Faults or defects that are caused by improper maintenance, unintended usage and as well normal wear and tear are not covered by the warranty.

Please contact HARRESØ in person, or send us an E-mail at info@harresoe.com. The customer must hold the cost of shipping back to HARRESØ.

Returns

There given 14-day return policy on goods purchased at our Webshop.
The period is counted from the day you receive the order.
Return costs must be hold by yourself.

Cancellation must be notified to us no later than 14 after the purchase and from the cancellation you must return within 14 days.

The notification shall be given per mail at info@harresoe.com. In the message, please let us know clearly that you wish to make use of your right of withdrawal.

Exchange and return address
HARRESØ 
Helligkorsgade 15 
6000 Kolding
Denmark 

The condition of the product when you return it
You are only liable for any deterioration of the value of the item due to handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and manner of the item. In other words - you can try the product in the same way as if you tried it in a physical store.

If the item is tested beyond what is described above, we consider it as used, which means that, in the case of withdrawal of the purchase, only a part of or none of the purchase amount will be returned, depending on the merchant's commercial value.

In order to receive the full purchase amount, you are allowed to do the same as you can at a physical store. You are allowed to test the product, but do not take it in real use.

Refund

If a refund has been agreed upon, please send your bank details so that we can transfer the agreed amount to your account.

Complains

If you have a complaint about a product purchased from our webshop, a complaint should be sent to:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

If you are a consumer residing in another EU country, you can specify your complaint to the EU Commission's online complaint platform.

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
If you submit a complaint here, provide our e-mail address: info@harresoe.com

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you understand this. Read more