Terms & conditions

Handelsbetingelser 

Scroll down for terms and conditions in english 

Generel information

HARRESØ kan ikke garantere at alle varer og størrelser er på lager. Vi kontakter dig via. e-mail eller telefon hvis der skulle opstå problemer med din ordre. Sørg derfor for at indtaste en gyldig e-mail samt gyldigt telefonnummer, når du bestiller. Vi forbeholder os retten til at annullere din ordre i tilfælde af uregelmæssigheder eller manglende lager.

Betaling

HARRESØ modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express, Discover, Diners Club, JCB, Mobilepay og PayPal. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen(e) afsendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.
Vær opmærksom på, at alle køb opkræves i DKK til gældende valutakurs.
Hvis du har bopæl uden for EU vil momsen blive fratrukket når du vælger din bopæl i check ud flowet.

HARRESØ bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering

Håndteringstid:
Forsendelsestiden kan blive forlænget ved udsalgsperioder samt ferier. Vi håber derfor at der bliver udvist tålmodighed gennem perioderne, da vores lille hold arbejder så hurtigt som muligt for at håndterer de indkomne ordre.

Når din ordre forlader butikker modtager du en e-mail med et tracking nummer, som kan benyttes til at følge pakken indtil levering. 

Denmark:
GLS package store: 65 DKK / Approx. 9 EUR
GLS Business delivery: 80 DKK / Approx. 11 EUR
GLS Home delivery: 100 DKK / Approx. 14 EUR

Zone 2 og 3:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østrig.
Fri DHL Express fragt på ordre over 600 EUR
DHL Express 149 DKK / Ca. 20 EUR

Zone 4:
Canada, Mexico, USA
Fri DHL Express fragt på ordre over 600 EUR
DHL Express: 149 DKK / Ca. 20 EUR

Zone 5:
Hong Kong, Indien, Japan, Kina, Macau, Singapore, Sydkorea, Taiwan.
Fri DHL Express fragt på ordre over 600 EUR
DHL Express: 149 DKK / Ca. 20 EUR

Zone 6:
Andorra, De kanariske øer, Gibraltar, Guernsey, Island, Jersey, Liechtenstein, Norge, San Marino, Schweiz.
Fri DHL Express fragt på ordre over 600 EUR
DHL Express: 149 DKK / Ca. 20 EUR

Zone 7:
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Israel, Kosovo, Moldova, Montenegro, Normakedonien, Serbien, Tyrkiet, Ukraine.
Fri DHL Express fragt på ordre over 600 EUR
DHL Express: 149 DKK / Ca. 20 EUR

Zone 8:
Australia, Bahrain, Bangladesh, De forenede arabiske emirater, Indonesien, Jordan, Kuwait, Libanon, Malaysia, New Zealand, Oman, Pakistan, Filippinerne, Qatar, Saudi Arabien, Thailand, Vietnam.
Fri DHL Express fragt på ordre over 600 EUR
DHL Express: 260 DKK / Ca. 35 EUR

Resten af verden:
DHL Express: 372,5 DKK / Ca. 50 EUR

Bemærk venligst:
Told, moms mv. kan blive tilføjet til din ordre afhængigt af land, region og told i det pågældende område.

Alle tilføjede skatter og afgifter er på kundens egen regning og HARRESØ kan ikke drages til ansvar for dette.

HARRESØ kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragtselskabet. 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert brug eller slitage af produktet.

Ved reklamationer rettes henvendelse til HARRESØ eller på E-mail adresse info@harresoe.com. Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Kunden er ansvarlig for alle omkostninger vedrørende returnering af ordren, herunder eventuelle tillæg ved import af returneringen til Danmark. I tilfælde af tillæg, der måtte opstå ved import af returneringen til Danmark, vil disse tillæg blive tillagt på kunden. HARRESØ forbeholder sig retten til at tilbageholde returneringen, indtil tillægget er betalt. Manglende betaling af tillægget giver HARRESØ ret til at fratrække tillægsbeløbet i returrefusionen.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på info@harresoe.com. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Returlabel:

Du kan købe din returlabel her.

Returneringsadresse:

HARRESØ
Helligkorsgade 15
6000 Kolding
Danmark

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Ved retur skal varen sendes i original emballage samt indeholde de tilhørende produkt hangtags.

Returkrav:
Læs venligst nedenstående information omhyggeligt, før du starter en returnering. Manglende overholdelse af nedenstående krav giver HARRESØ ret til at nægte returnering, da produktet ikke længere kan anses for berettiget til videresalg som ny vare. Af denne grund anbefaler vi kraftigt, at hver kunde omhyggeligt læser vilkårene, før de afgiver en ordre eller starter en returnering.

  • Original vareemballage skal medfølge ved returnering af en vare. Dette inkluderer den eksterne emballage og alle produkt/varemærker.
  • Både den returnerede vare(r) og emballagen skal være ubrugt som ny.
  • For at bevare sålerne i fuld intakt og ny stand, skal fodtøj prøves udelukkende på en blød og beskyttende overflade.
  • Kunden skal sørge for at returnere ordren direkte til HARRESØ. Eventuelle returneringer leveret til en pakkeshop eller postkontor accepteres ikke og returneres til kunden for kundens egen regning. 

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@harresoe.com


Terms & conditions

General information

HARRESØ can not guarantee that all items and sizes are in stock. If any problems occur with your order we will contact you by e-mail or by phone. Please be sure that your e-mail and phone-number is correct when you order a product. We reserve the right to cancel your order in case of irregularities or missing stock.

Payment

HARRESØ accepts payments with Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express, Discover, Diners Club, JCB, Mobilepay and PayPal. When the purchased item(s) leaves the store, the amount will be deducted from your account.

All prices are in DKK including a VAT of 25%.
Please notice that all purchases are charged in DKK at current exchange rate.
If you are a non EU customer you are not subject to danish VAT. The VAT will be deducted the price, when you choose country, during checkout.

HARRESØ uses an authorised payment server that encrypts all your card information with the SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that it's not possible to read your information.

Shipping

Handling time:
Delivery times may be a little longer during sales and public holidays. We kindly ask for you to be patient during the sale period, as our small staff is working as fast as possible to accommodate the number of orders.

When your order leaves the shop you will receive a tracking number via e-mail, where you can follow to see the current status of your order.

Denmark:
GLS package store : 65 DKK / Approx. 9 EUR
GLS Business delivery: 80 DKK / Approx. 11 EUR
GLS Home delivery: 100 DKK / Approx. 14 EUR

Zone 2 and 3:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, United Kingdom, Vatican City.
Free DHL Express shipping on orders over 600 EUR
DHL Express: 149 DKK / Approx. 20 EUR

Zone 4:
Canada, Mexico, USA.
Free DHL Express shipping on orders over 600 EUR
DHL Express: 149 DKK / Approx. 20 EUR

Zone 5:
China, Hong Kong, India, Japan, Macau, Singapore, South Korea, Taiwan.
Free DHL Express shipping on orders over 600 EUR
DHL Express: 149 DKK / Approx. 20 EUR

Zone 6:
Andorra, Canary Islands, Gibraltar, Guernsey, Iceland, Jersey, Liechtenstein, Norway, San Marino, Switzerland.
Free DHL Express shipping on orders over 600 EUR
DHL Express: 149 DKK / Approx. 20 EUR

Zone 7:
Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Israel, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Ukraine.
Free DHL Express shipping on orders over 600 EUR
DHL Express: 149 DKK / Approx. 20 EUR

Zone 8:
Australia, Bahrain, Bangladesh, Indonesia, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, New Zealand, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thailand, The Philippines, United Arab Emirates, Vietnam.
Free DHL Express shipping on orders over 600 EUR
DHL Express: 260 DKK / Approx. 35 EUR

Rest of world:
DHL Express: 372,5 DKK / Approx. 50 EUR


Please note:
Customs duty, sales tax etc. may be added to your order depending on country, region and custom in that area.

All charges are at the customer's own expense, and HARRESØ can not be held responsible for extra charges.

HARRESØ can not be held responsible for delays caused by freight company.

Warranty

By law, all items are covered by the Sale of Goods Act §83 part. 1, rules about 24 months of warranty.
That means that you within 24 months of the purchase have the right to make a complain about faults or defects. Faults or defects that are caused by improper maintenance, unintended usage and as well normal wear and tear are not covered by the warranty.

Please contact HARRESØ in person, or send us an E-mail at info@harresoe.com. The customer must hold the cost of shipping back to HARRESØ.

Returns

There is given 14-day return policy on goods purchased at our Webshop.
The period is counted from the day you receive the order.

The customer is responsible for bearing the return costs, including any surcharges incurred from importing the return to Denmark. In the event of any surcharges arising from the import of the return to Denmark, such surcharges will be passed on to the customer. HARRESØ reserves the right to withhold the return until the surcharge has been paid. Failure by the customer to pay the surcharge grants HARRESØ the right to deduct the surcharge amount from the return refund.

Cancellation must be notified to us no later than 14 days after the purchase and from the cancellation you must return your order within 14 days.

The notification shall be given per mail at info@harresoe.com. In the message, please let us know clearly that you wish to make use of your right of withdrawal.

Exchange and return address

HARRESØ 
Helligkorsgade 15 
6000 Kolding
Denmark 

Email: info@harresoe.com

The condition of the product when you return it
You are only liable for any deterioration of the value of the item due to handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and manner of the item. In other words - you can try the product in the same way as if you tried it in a physical store.

If the item is tested beyond what is described above, we consider it as used, which means that, in the case of withdrawal of the purchase, only a part of or none of the purchase amount will be returned, depending on the merchant's commercial value.

In order to receive the full purchase amount, you are allowed to do the same as you can at a physical store. You are allowed to test the product, but do not take it in real use.

Please ensure to return all items in original packaging, and with the correct tags for each item.

Return requirements:
Please read the below information carefully before initiating a return. Failure to comply with the following requirement grants HARRESØ the right to refuse a return, as the product can no longer be considered eligible for resale as a new item. For this reason, we strongly suggest that each customer carefully reads the terms before submitting an order or initiating a return.

  • Original item packaging must be included when returning an item. This includes the external packaging and all product/brand tags.
  • Both the returned item(s) and the packaging has to be unused as new condition.
  • In order to maintain the soles in fully intact and new condition, trying on footwear must be conducted exclusively on a soft and protective surface. 
  • The customer must ensure to return the order directly to the HARRESØ. Any returns delivered to a package delivery shop will not be accepted and will be returned to the customer at the customer's own expense.

Refund

If a refund has been agreed upon, please send your bank details so that we can transfer the agreed amount to your account.

Complains

If you have a complaint about a product purchased from our webshop, a complaint should be sent to:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

If you are a consumer residing in another EU country, you can specify your complaint to the EU Commission's online complaint platform.

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
If you submit a complaint here, provide our e-mail address: info@harresoe.com